حرکات اصلاحی امروزه یکی از مهمترین و کارآمدترین روش  های درمانی با کمترین هزینه به منظور جلوگیری از آسیب های فیزیکی در افراد می باشد که می توان آن را بر روی تمامی افراد در تمامی سنین با کمترین میزان خطر و عوارض جانبی بکار برد.

بدیهی است امروزه مشکل درد، شکایت عمده‌ی بیماران را تشکیل می‌دهد، که ناشی از شکل گیری ناهنجاری بدنی و متعاقب آن استرس‌های مکانیکی زیاد وارده بر عضلات و مفاصل است و منجر به ایجاد سیکل معیوب، ناهنجاری، عدم تعادل عضلانی و درد می‌گردد.

آگاهی از هزینه‌های جراحی و عوارض آن، مارا وادار می‌کند که کمی بیشتر در این زمینه تامل و تفکر نماییم و پیش از بحرانی شدن آسیبهای جسمانی، با صرف هزینه و زمان کمتر به‌وسیله‌ی حرکات اصلاحی و تمرین درمانی، آنها را مرتفع نماییم.

یونا
حرکات اصلاحی

ارزیابی پاسچر

“عدم آگاهی” افراد نسبت به وضعیت بدنی صحیح و عوارض ناشی از وضعیت‌های بدنی نادرست، باعث می شود که فرد با وجود مشکل مربوط به ساختار بدنی، در پی رفع آن برنیاید. در صورتی که در بدو شروع ناهنجاری‌های بدنی، با ارزیابی پاسچر و آسیب شناسی بدن و با بهره گیری از حرکات اصلاحی و درمان های ساده می‌توان وضعیت بدنی صحیح را دوباره در بیماران ایجاد کرده و عدم تعادل‌های عضلانی را از میان برد.

امروزه بکارگیری حرکات اصلاحی بر رفع مشکلاتی از قبیل قوز پشت، خم شدن و زاویه یافتن زانو ها، انحراف ستون فقرات، افتادگی شانه ها و بسیاری از مشکلات دیگر بسیار رایج است به خصوص در مورد نوجوان که به علت ماشینی شدن فرایند زندگی و نیز کمی تحرک به واسطه تفریحات الکترونیک بسیار بیشتر در معرض این عوارض هستند.