مکانوتراپی و یا حرکت درمانی به روش درمان علمی گفته می شود که متخصص فیزوتراپ به وسیله آن و با حرکت دادن اعضای بدن به شکل صحیح و علمی با استفاده از دست و یا تجهیزات مکانوتراپی از قبیل وزنه، دوچرخه ثابت، تردمیل، کش، تخته تعادل، شولدر ویل و غیره سعی در ایجاد بهبود در اندام ضایعه دیده می کند. این روش برای تمامی افراد مصدوم و یا بستری شده که نیاز به حرکت اندام برای جلوگیری از خشک شدن عضلات و تاندون ها دارند به کار می رود.

چند روش معمول در مکانوتراپی 

پارالل و یا آموزش راه رفتن

این روش برای افرادی است که قادر به راه رفتن مستقل نیستند و نیاز به کمک انسانی و یا تجهیزاتی مانند واکر و عصا برای راه رفتن دارند.

دوچرخه ثابت

دوچرخه ثابت وسیله ی بسیاری عالی برای ایجاد تحرک می باشد اما باید توجه داشت که استفاده از آن و یا نحوه صحیح رکاب زدن بر روی آن می بایست کامل رعایت گردد تا منجر به مصدومیت نگردد.

ارگومتر

وسیله ای برای تجرک بازوها که می تواند به صورت جداگانه باشد و یا با دوچرخه ثابت ترکیب شده باشد.

الیپتیکال 

دستگاه الپتیکال به شما اجازه می دهد که تا حدودی دویدن را شبیه سازی و  نیز میزان فشار بر روی مفاصل خود را کنترل کنید.

پارالل بار

وسیله ای است  که از آن برای باز آموزی راه رفتن و حرکات در بیمارانی که دچار ناتوانی حرکتی یا ضعف در اندام تحتانی شده اند استفاده می شود.