چه افرادی ممکن است دچار عارضه آب آوردن زانو شوند؟

در این مقاله می توانید علت اصلی ابتلا به آرتروز زانو متوجه گردید. چاقی صدمات ناشی از ضربه ورزش سنگین بیماری های مزمن همگی میتوانند منجر به بروز آرتروز در رانو شما گردند