خار پاشنه

فیزیوتراپی خار پاش اگر تا به حال وقتی از خواب بیدار شده اید و هنگام برخاستن درد شدیدی در قسمت پاشنه پا خود احساس کرده اید، می توانید حدس بزنید که به خار پاشنه دچار شده اید. این درد می تواند در بسیاری از موارد فلج کننده باشد. درد خار …

اهمیت فیزیوتراپی و رشد ماساژ درمانی در دنیا

اهمیت فیزیوتراپی اهمیت فیزیوتراپی و رشد ماساژ درمانی در دنیا فیزیوتراپی یکی از روشهای درمانی به منظور کاهش دردها و مشکلات بخش های مختلف بدن است که به سرعت در بین مردم طرفداران بیشتری پیدا میکند. در کشورهای پیشرفته فیزیوتراپی جایگاه بسیار مهمی در سیستم درمانی دارد. حتما در اطراف …