رباط صلیبی چیست

رباط صلیبی چیست و درجات صدمات وارده بر آن چگونه است شاید بارها در مورد پارگی رباط صلیبی ورزشکاران به خصوص فوتبالیست ها شنیده باشید اما شاید دقیقا ندانید که این صدمه به کجای زانو وارد می شود و تنها با این امر آشنا باشید که صدمه مذکور در بخش …