فیزیوتراپی چیست

فیزیوتراپی چیست و کاربردهای درمانی فیزیوتراپی ۱ فیزیوتراپی و حل مشکلات اسکلتی و عضلانی بیماریهایی نظیر آرتروز، خشکی مفاصل، رگ به رگ شدن،کشیدگی تاندونها،  پیچ خوردگی،  تخریب مفاصل، بیرون زدگی دیسک،پارگی تاندونها و رباط ها،  تنگی کانال، خشکی کپسول، بورسیت ها، شانه یخ زده، توز، سندروم تونل کارپال، آرنج تنیس بازان، دوپویترن، زانوی پرش کننده، …