یک حرکت عالی برای کاهش کمر درد شما

کاهش کمر درد تنها با یک حرکت ساده اما موثر اگر می خواهید کمر درد شما بضورت شگفت انگیزی کاهش پیدا کند فیلم زیر حتما تماشا بفرمایید. کاهش کمر درد یکی از دلایل عمده مراجعه افراد به یک مرکز فیزیوتراپی می باشد کمر انسان به واسطه ی شکل تکامل پیدا …