کمر درد و علل بروز آن و راه حل های درمانی – بخش اول

همه ما در زندگی روزانه خود حداقل یکبار کمر درد را تجربه داشته ایم. کمر درد یکی از شایع ترین دلایلی است که مردم را ناچار به مراجعه به پزشک و فیزیوتراپیست و استفاده از خدمات فیزیوتراپی می کند. با یک نگاه واقع بینانه در اکثر موارد مراجعه کمر درد …