الکتروتراپی در پاسداران

الکتروتراپی

الکتروتراپی از مدالیته های درمانی در فیزیوتراپی است که با روش های مختلفی و با استفاده از امواج صوتی، امواج الکترومغناطیسی و جریان های الکتریکی به تسکین درد و درمان بیماری های زیادی کمک می کند. یکی از مزیت های این روش درمانی این است که تنها قسمتی از بدن که دچار درد است را […]