بیوفیدبک تراپی در پاسداران

بیوفیدبک تراپی

بیوفیدبک تراپی از متدهای درمانی نوین است که در سالیان اخیر توجه ویژه ای به آن شده و به عنوان یکی مدالیته پرکاربرد در بسیاری از کلینیک های فیزیوتراپی برای اهداف درمانی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از فعالیت های بدن است مانند ضربان قلب ، تنفس ، دمای بدن ، انقباضات عضلانی ، […]