شاک ويو تراپی در پاسداران

شاک ویو تراپی در پاسداران

شاک ويو تراپی یکی از روش های درمانی در فیزیوتراپی است كه در آن از امواج پر قدرت مكانيكی ( مشابه امواج صوتی و با سرعت بیشتر ) استفاده می شود. شاک ویو با ایجاد موج های صوتی گذرا که به صورت ضربه های کاملا کنترل شده در شدت و فرکانس های مختلف حس میشوند […]