فیزیوتراپی پس از تعویض مفصل لگن

فیزیوتراپی پس از تعویض مفصل لگن

فیزیوتراپی پس از تعویض مفصل لگن تعویض کامل مفصل ران (آرتروپلاستی) یک مداخله جراحی رایج است که برای آرتریت شدید یا شکستگی لگن در مواردی که درمانهای محافظه کارانه بی اثر است انجام می شود. هدف از جراحی تعویض مفصل ران ، تسکین درد ، بهبود تحرک مفاصل و بازیابی یا بهبود توانایی فرد در […]