کلینیک فیزیوتراپی در پاسداران

کلینیک فیزیوتراپی در پاسداران

کلینیک فیزیوتراپی در پاسداران فیزیوتراپی یکی از رشته های مهم علوم پزشکی در حوزه توانبخشی است که به درمان ، توانبخشی و پیشگیری از بیماری ها و اختلالات اسکلتی ـ عضلانی می پردازد. متخصصان فیزیوتراپی برای تشخیص، درمان و کمک به مدیریت اختلالات سیستم اسکلتی عضلانی و حرکت آموزش دیده اند. فیزیوتراپیست ها از تکنیک […]